LATHUNDSSERVICE

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

LATHUNDSSERVICE

Göran Söderström
Det är inte lätt att orientera sig bland stadgemotionerna.
Jag har sammanställt en lathund som knyter ihop de olika förslagen med våra gällande stadgar.

Ring mej om du vill se den! / Göran 070 729 0063